Han Yangling in Yangling, China by architect Liu Qi

Han Yangling

Photography